Gimatic Balkan

Nakon više od 30 godina rada u oblasti automatizacije, Gimatic S.r.l se može pohvaliti širokim spektrom proizvoda koji se isporučuju i koriste širom sveta na različitim tržištima. Kako bi unapredio svoju konkurentnost na tržištu, Gimatic je odlučio da proširi svoje poslovanje pored komponenti za manipulaciju na ponudu senzora, komponenti za završne uređaje robotskih ruku i rešenja hvatanja/manipulisanja za robotske ruke. Novi izazov sa kojim se danas suočava Gimatic je ulazak na tržište električnih aktuatora predstavljenim pod nazivom Mehatronika.