Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu je vodeća obrazovna i naučno istraživačka institucija u zdravstvenim disciplinama, kroz najsavremenije metode nastave, učenja i istraživanja educira kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u zdravstvu koji će stečena znanja implementirati u praksi.