Fabrika mernih transformatora Zaječar

Od svog nastanka, fabrika je konstantnim prisustvom na tržištu i razvojem postala jedna od vodećih kompanija u domenu proizvodnje jednog dela elektro-opreme u regionu.

Sa više od 170 zaposlenih, specijalizovana je za proizvodnju mernih transformatora naponskog nivoa do 36 kV, suvih energetskih transformatora i izolatora. Proizvodni program čine i odvojni transformatori niskog napona snage do 250 kilovoltampera, torusni i zaštitni transformatori, transformatori za elektrotermiju betona, transformatori za železnicu, otpornici za uzemljenje zvezdišta, sklopovi za obračunska merenja, razne vrste prigušnica, elektro-magneta i regulatora napona.