ELEX Commerce

Naša misija je da obezbedimo inovativne, robusne i pouzdane ciklotronske ciljeve i radiohemijske module razdvajanja i sinteze radiohemičarima u cilju izrade romana radiofarmaceutikala za dijagnostiku i terapiju za poboljšanje kvaliteta života pacijenata koji pate. Mi ispunjavamo našu misiju kombinujući najnovija dostignuća u nauci i tehnologiji sa multidisciplinarim inženjeringom.

Naša vizija je da postanemo i ostanemo vodeći snabdevač naprednih tehnologija za proizvodnju neuobičajenih radionuklida.