Bahus Paraćin – Na eks

Bahus danas predstavlja jednu od vodećih domaćih kompanija u proizvodnji bezalkoholnih osvežavajućih napitaka. Stalnim ulaganjima u tehnologiju postiže se visok nivo kvaliteta proizvoda. U prilog činjenici govori i posedovanje sertifikata SRPS ISO 9001:2008. Sve ovo obezbeđuje konkurentnost na tržištu kako u Srbiji, tako i u regionu.