ADP – Zid

ADP – Zid je započela svoj rad kao studentska organizacija zainteresovana za rješavanje problema studenata na Univerzitetu Crne Gore. Od tada organizacija se postepeno razvija istovremeno mijenjajući oblasti angažovanja. Sada je ADP – Zid jedna od najsnažnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Danas, iako su mladi u fokusu rada organizacije u vrlo bitnim programima, ADP – Zid kao jedna od najsnažnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori je razvio programe okrenute kvalitetu života, razvoju i društvenoj odgovornosti svih aktera u zajednici. Svi ovi programi zasnovani su na principima nediskriminacije, doživotnog učenja i jednakih šansi za sve, kao i na vrijednostima koje afirmiše organizacija kao što su participativnost, inovativnost, kreativnost, solidarnost i aktivizam građana, naročito mladih.