Upravljanje lancima nabavke i 3D štampa

Upravljanje lancima snabdevanja je ključno za uspešno poslovanje bilo koje organizacije, a u trenutku kada su skoro svi lanci pokidani neophodno je brzo pronaći rešenje.

3D štampanje ima pozitivan uticaj na upravljanje lancima snabdevanja, jer omogućava brzu i efikasnu proizvodnju manjih količina proizvoda. Ovo znači da se manje delova mora skladištiti, što smanjuje troškove i povećava fleksibilnost proizvodnje.

3D štampanje takođe omogućava personalizaciju proizvoda, što znači da se mogu proizvoditi proizvodi po zahtevu u kratkom vremenu, što je korisno za kompanije koje se bave proizvodnjom specifičnih proizvoda. Ovo takođe omogućava kompanijama da se prilagode potrebama klijenata i pruže bolju uslugu.

Kompanije koje žele da iskoriste ovaj potencijal treba da se prilagode ovim promenama i da razviju strategije koje će im omogućiti da iskoriste prednosti 3D štampanja.