Gde se sve primenjuje 3D štampa?

Jedan mali deo oblasti u kojima su 3D štampa i 3D skeniranje postali nezamenljivi:

 • Modeliranje u arhitektura
 • Automobilska industrija – funkcionalni prototipi
 • Mašinski delovi
 • Konceptualni modeli
 • Industrijski dizajn
 • Modeli geografskih i situacionih planova
 • Moda
 • Dizajn enterijera
 • Krajnji proizvodi – brza izrada specifičnih delova u malim serijama bez potrebe za specijalnim alatom i dugim vremenom proizvodnje.
 • Medicina
 • Stomatologija
 • Marketing – testiranje prototipa i proizvodnja malih serija promotivnog materijala.