• PLA transparent 4
  • PLA transparent 1
  • PLA transparent 2
  • PLA transparent 3
  • PLA transparent 5
  • PLA transparent

UltiMaker PLA Transparentni

Brzo, sigurano i pouzdano 3D štampanje.

PLA je idealan za brzo i pouzdano štampanje delova i prototipova sa velikim kvalitetom površine.