• PLA narandžasta
  • PLA orange
  • PLA orange-6
  • PLA orange-5
  • PLA orange-3
  • PLA orange-2

UltiMaker PLA Narandžasti

Brzo, sigurano i pouzdano 3D štampanje.

PLA je idealan za brzo i pouzdano štampanje delova i prototipova sa velikim kvalitetom površine.