• ABS green-5
  • ABS green 1
  • ABS green
  • ABS green-2
  • ABS green-3
  • ABS green-4

UltiMaker ABS Zeleni

Čvrst i trajan

Ultimaker nova ABS formula je odlična za mehaničke delove sa optimalnim osobinama za štampanje. Otporan na udarce, stabilnih dimenzija i trpi temperature do 85 ºC.