• ABS silver-3
  • ABS silver 1
  • ABS silver
  • ABS silver-2
  • ABS silver-4
  • ABS silver-5

UltiMaker ABS Srebrni

Čvrst i trajan

Ultimaker nova ABS formula je odlična za mehaničke delove sa optimalnim osobinama za štampanje. Otporan na udarce, stabilnih dimenzija i trpi temperature do 85 ºC.