• ABS gray-2
  • ABS gray
  • ABS gray-3
  • ABS gray-4
  • ABS gray-5

UltiMaker ABS Sivi

Čvrst i trajan

Ultimaker nova ABS formula je odlična za mehaničke delove sa optimalnim osobinama za štampanje. Otporan na udarce, stabilnih dimenzija i trpi temperature do 85 ºC.