• ABS blue-5
  • ABS blue 1
  • ABS blue
  • ABS blue-2
  • ABS blue-3
  • ABS blue-4

UltiMaker ABS Plavi

Čvrst i trajan

Ultimaker nova ABS formula je odlična za mehaničke delove sa optimalnim osobinama za štampanje. Otporan na udarce, stabilnih dimenzija i trpi temperature do 85 ºC.