• ABS pearl gold 5
  • ABS pearl gold 1
  • ABS pearl gold 3
  • ABS pearl gold 4
  • ABS pearl gold
  • ABS pearl gold-2

UltiMaker ABS Biserno Zlatni

Čvrst i trajan

Ultimaker nova ABS formula je odlična za mehaničke delove sa optimalnim osobinama za štampanje. Otporan na udarce, stabilnih dimenzija i trpi temperature do 85 ºC.