• ABS white-3
  • ABS white 1
  • ABS white
  • ABS white-2
  • ABS white-4
  • ABS white-5

UltiMaker ABS Beli

Čvrst i trajan

Ultimaker nova ABS formula je odlična za mehaničke delove sa optimalnim osobinama za štampanje. Otporan na udarce, stabilnih dimenzija i trpi temperature do 85 ºC.