• Meltio-Engine-Robot-Integration-

Meltio Engine Robot

Transformišite robotsku ruku u sistem za 3D štampanje metala bez inherentnih ograničenja veličine. Meltio Engine Robot Integracija je savršena platforma za veliko i kompleksno 3D štampanje, popravke, oblaganje i dodavanje karakteristika. Meltio Engine se integriše sa bilo kojim proizvođačem robota i interfejsima na tržištu.

Категорије: ,

Опис

Veliki Raspon Nema inherentnih ograničenja kada vam je radni opseg ograničen samo veličinom sistema za kretanje.

Sloboda Geometrije Stvarajte izuzetno složene delove sa beskonačnim stepenom slobode.

Oblaganje Pružite novu mogućnost bilo kojoj robotskoj ruci pretvarajući je u sistem za 3D štampanje metala.

Popravka Delova Stvarajte izuzetno složene delove sa tolerancijama za obradu u istom procesu.