• formlabs-wash-plus-front-ik-240314
  • formlabs-wash-plus-side-ik-240314
  • formlabs-wash-plus-front-ik-240314-1

Form Wash (2nd Generation)

Form Wash automatski temeljno i efikasno čisti odštampane delove sa IPA ili alternativnim rastvaračima. Držite delove direktno na Build platformi dok ih premeštate sa štampača na Form Wash, ili uklonite delove i stavite ih u korpu za pranje. Delovi su precizno i temeljno izloženi rastvaraču sa mešalicom, čime se svaki deo detaljno očisti, automatski u odgovarajućem vremenskom periodu. Kada se pranje završi, Form Wash automatski podiže delove iz IPA rastvarača kako bi se mogli sušiti na vazduhu.

 

 

Категорије: , , Ознаке: ,