• Optimized-For-Web-JPEG-02272024-DSL-Resin-Tank-337-SH-Standard
  • Optimized-For-Web-JPEG-02272024-DSL-Resin-Tank-346-SH-Standard
  • Optimized-For-Web-JPEG-02292024-DSL-resin-tank-524-SH-Standard

Form 4 Resin Tank

Low Force Display (LFD)™ 3D štampanje koristi fleksibilni, ali jak dvostruki sloj filma u rezervoaru za konzistentnu štampu visokog kvaliteta. Svaki Resin tank uključuje poklopac koji se može ponovo koristiti, što olakšava skladištenje rezervoara i rezina van mašine. Sa posebnim tankom za svaku boju ili vrstu rezina, promena materijala se jednostavno vrši ubacivanjem novog tanka.

Form 4 Resin tankovi su izrađeni da traju i pružaju konzistentne performanse za najmanje 75.000 slojeva štampe (obično 1-2 godine za prosečnog korisnika).

Категорије: ,