Šta je Selektivno toplotno sinterovanje?

FAQ, Tehnologija

Selektivno toplotno sinterovanje (Selective Heat SinteringSHS), je tehnologija koja koristi termičku glavu za štampanje. Pomoću nje se primenjuje toplota na slojeve termoplastičnog praška u radnoj komori.

SHS tehnologija je veoma dobra za brzu i ekonomičnu proizvodnju prototipa koji služe za testiranje koncepta dizajna i funkcionalnosti modela. Nasuprot selektivnom laserskom sinterovanju (SLS), SHS tehnologija 3D štampe koristi glavu za štampanje manjeg intenziteta nego laserska. Ovime SHS tehnologija postiže nižu cenu štampača i omogućava smanjivanje na desktop razmere. Ovu tehnologiju je patentirao Blueprinter.