Bound metal depositioning – BMD

David Daković

Model koji se izrađuje na metal 3D štampaču tehnologijom Bound metal depositioning.

Model koji se izrađuje na metal 3D štampaču tehnologijom Bound metal depositioning.