Ultimaker TPU 95A

68,0 bez PDV-a

Hemijski otporan i elastičan

Odličan izbor za štampu predmeta koji bi trebalo istovremeno da imaju karakteristike plastike i gume. Postojan u štampi, TPU95a je elastičan i hemijski otporan filament, čiji se međuslojevi odlično povezuju. Štampa se lako i brzo.