Ultimaker pribor za štampu

Pouzdani rezultati štampanja lako se postižu dobrim prianjanjaem za heated bed i kontrolisanom temperaturom unutar tvog Ultimaker 3D štampača.

Categories: ,