Tough Resin 1L (TOTL05)

179,0 bez PDV-a

Čvrsti rezin simulira ABS. Manje krt od ostalih rezina, ovaj materijal je idealan za grube prototipove ili delove. Štampa se u rezoluciji 100 i 50 mikrona.