Potrebni eksperti za sastav Vlade 3D Republike

Zaposlenje

Traže se:

1. Pomoćnik ministra za inovacije i tehnološki razvoj

Uslov je završen Mašinski fakultet i položena vožnja (iz najviše 10. puta), modelovanja u nekom od 3D softvera (po mogućstvu Siemens Solid Edge), poznavanje engleskog jezika (nivo B1) i MS Office paketa (jer svi to pišu).

Mentori će obučavati kandidata u oblasti primene aditivne proizvodnje u proizvodnim procesima. Biće mu omogućene obuke i dostupna sva neophodna teorijska i praktična znanja iz ove oblasti. Upoznaće se sa raznim tipovima proizvodnji i kako da implementira 3D tehnologiju i na taj način da unapredi proizvodne procese.

Poslovi koje bi kandidat trebalo da obavlja su modelovanje u Siemens Solid Edge, napredno korišćenje, servisiranje i održavanje uređaja, integracija metal 3D printera na CNC mašine i robotske ruke, a potom i da vodi ove procese.

Ukoliko ste mlađi od 30 godina, imate stečeno visoko obrazovanje i bez radnog iskustva ste ‒ Program „Moja prva plata“ je idealna šansa za vas! Plata iz navedenog programa je samo deo, a drugi deo plate je predmet dogovora sa 3D Republikom.

Obavezna je prijava putem linka Позиције (mojaprvaplata.gov.rs)

2. Šef kabineta Premijera 3D Republike

Uslovi su kao i gore samo mašinski je izbegao/la.

Kandidat prati rad direktora (ali ne slepo) i na taj način se blagovremeno uključuje u aktivnosti i preuzima deo obaveza na sebe. Na raspolaganju će mu biti sva pomoć Ministara. Biće mu dostupna znanja iz oblasti 3D tehnologije. Praksa će se sprovoditi u oblasti menadžmenta, što bi značilo: uključivanje u sve aktivnosti direktora koje podrazumevaju: delegiranje/raspoređivanje zadataka, praćenje komunikacije sa partnerima, organizovanje sastanaka. Ključne kompetencije koje će zaposleni steći su: organizacione i menadžerske veštine, ali i znanja iz oblasti 3D tehnologije i prodaje (jer šta čoveku više treba).

Ukoliko ste mlađi od 30 godina, imate stečeno srednje ili visoko obrazovanje i ukoliko ste bez radnog iskustva ‒ Program „Moja prva plata“ je idealna šansa za vas! Plata iz navedenog programa je samo deo a drugi deo plate je predmet dogovora sa 3D Republikom.

Obavezna prijava putem linka Позиције (mojaprvaplata.gov.rs)

3. Ministar inostranih poslova sa kancelarijom u Nikšiću

Uslovi su kao i gore, može mašinski, a i ne mora. Kandidat mora da poseduje iskustvo u pisanju projekata i vođenju istih. Takođe je poželjno iskustvo u organizaciji događaja. Menadžer je, ali pravi, živi u CG i zna ljude, jer čuš da ne zna.

Pošaljite CV na [email protected] i stavi kreativan subject koji će te odvojiti od ostalih