Poređenje tehnologija 3D štampe

David Daković

Slika uporednog prikaza utroška vremena između DMLS, BDM i FDM tehnologija 3D štampe.

Slika uporednog prikaza utroška vremena između DMLS, BDM i FDM tehnologija 3D štampe.