Istraživačko – razvojni centar SENTRONIS AD Niš

IRC SENTRONIS AD osnovan je 2003. Ideja je bila da SENTRONIS podrži SENTRON u razvoju i proizvodnji senzora magnetnog polja i magnetnih mernih instrumenata, koje je uglavnom izumeo dr Popović, profesor na Federalnom institutu za tehnologiju u Lozani, u Švajcarskoj (EPFL). Nakon što je SENTRON 2004. Od tada, SENIS i SENTRONIS rade u simbiotičkom partnerstvu. SENTRONIS ima svoje kancelarije, proizvodne …

Fabrika mernih transformatora Zaječar

Od svog nastanka, fabrika je konstantnim prisustvom na tržištu i razvojem postala jedna od vodećih kompanija u domenu proizvodnje jednog dela elektro-opreme u regionu. Sa više od 170 zaposlenih, specijalizovana je za proizvodnju mernih transformatora naponskog nivoa do 36 kV, suvih energetskih transformatora i izolatora. Proizvodni program čine i odvojni transformatori niskog napona snage do 250 kilovoltampera, torusni i zaštitni …

Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu

Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu je organizacija koja na originalan i sistematski način primenjuje sopstvene i tuđe naučne rezultate i savremene tehnološke procese radi poboljšanja postojećih ili stvaranja novih proizvoda, procesa i usluga. Glavni zadatak Inovacionog centra je primena naučnih, tehničkih i tehnoloških znanja, inventivnosti i pronalazaštva radi stvaranja i realizacije poboljšanih i novih proizvoda, procesa i usluga, kao …

Univerzitet Singidunum

Univerzitet Singidunum je visokoškolska ustanova koja svojim studentima nudi savremene nastavne planove i programe, kao i metode učenja koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima. Naš cilj je da osposobimo mlade ljude da budu konkurentni na tržištu i sposobni da se uključe u savremene poslovne tokove.

Narodna biblioteka Kruševac

Narodna biblioteka Kruševac pruža podršku individualnom obrazovanju i formalnom obrazovanju na svim nivoima, podstiče kreativnost kod dece i mladih, povećava svest o lokalnom i nacionalnom kulturnom nasleđu, obezbeđuje slobodan pristup informacijama za sve građane, doprinosi razvijanju čitalačkih navika, kvalitetnom korišćenju slobodnog vremena, unapređenju informatičkih veština i kompjuterske pismenosti.