Agencija za razvoj opštine Tešanj – TRA

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice, općine Tešanj kao „sredine poslovne izvrsnosti u kojoj je ugodno biti građanin, u kojoj je zadovoljstvo biti radnik i u kojoj je poželjno biti poduzetnik-investitor“, kroz privlačenje investicija i unapređenje kvaliteta života građana. Djelujemo na ispunjavanju ciljeva sadržanih u Strategiji razvoja općine Tešanj …

PREDA Prijedor

Mi razvijamo i implementiramo razvojne projekte u sijedećim sektorima: Ekonomski razvoj Drušveni razvoj Zaštita životne sredine i Energetska efikasnost

Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT Niš

Inovacioni centar naprednih tehnologija, ICNT, formiran je na inicijativu grupe redovnih profesora sa Elektronskog fakulteta i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Shodno tome, nastao je kao rezultat dugogodišnje akumulacije znanja iz različitih oblasti od kojih se izdvajaju Informaciono-komunikacione tehnologije, telekomunikacije, elektronika, energetika, mehatronika, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije.

Bahus Paraćin – Na eks

Bahus danas predstavlja jednu od vodećih domaćih kompanija u proizvodnji bezalkoholnih osvežavajućih napitaka. Stalnim ulaganjima u tehnologiju postiže se visok nivo kvaliteta proizvoda. U prilog činjenici govori i posedovanje sertifikata SRPS ISO 9001:2008. Sve ovo obezbeđuje konkurentnost na tržištu kako u Srbiji, tako i u regionu.

Gimatic Balkan

Nakon više od 30 godina rada u oblasti automatizacije, Gimatic S.r.l se može pohvaliti širokim spektrom proizvoda koji se isporučuju i koriste širom sveta na različitim tržištima. Kako bi unapredio svoju konkurentnost na tržištu, Gimatic je odlučio da proširi svoje poslovanje pored komponenti za manipulaciju na ponudu senzora, komponenti za završne uređaje robotskih ruku i rešenja hvatanja/manipulisanja za robotske ruke. …

STARTIT

STARTIT je projekat neprofitne organizacije SEE ICT koja kroz edukaciju, informisanje, motivaciju i povezivanje podstiče tehnološki razvoj i time kreira bolje uslove za život u našoj zemlji.

Poslovni inkubator Zrenjanin BIZ

Poslovni inkubator Zrenjanin BIZ je preduzeće osnovano sa namerom da podrži preduzetnički proces preduzeća koja se bave informacionim tehnologijama i podstiče njihovu inovativnost, kako bi se nivo uspešnosti takvih kompanija povećala. Samo preduzetnici sa održivim IT projektima mogu da postanu stanari BIZ-a, koji će im pružiti više modela usluga, podrške i resursa.

Dubioza kolektiv

Dubioza kolektiv je bosanska avangardna dub rok grupa poznata po krosover stilu koji uključuje elemente hip hopa, duba, ska, regea, roka, panka, elektronske muzike i balkanske muzike, kao i po društveno i politički svesnom pisanju pesama sa tekstovima na više jezika.