Naučno-tehnološki park Beograd

Edukacija, Hub Ostavite komentar

NTP Beograd je osnovan u partnerstvu Vlade RS (u ime Vlade, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), Grada Beograda i Univerziteta u Beogradu, u cilju stvaranja povoljnog ambijenta za povezivanje privrede i naučno-istraživačkih i obrazovnih organizacija, transfer znanja, razvoj novih tehnologija, komercijalizaciju inovacija, umrežavanje i stimulisanje rasta ekonomije zasnovane na znanju. NTP Beograd se razvija u novo tehnološko jezgro grada …

INTERA Tehnološki Park

Edukacija, Industrija Ostavite komentar

INTERA Tehnološki Park je neprofitna i nevladina organizacija osnovana 2011. godine s ciljem poticanja i podupiranja razvojnih gospodarskih procesa u regiji Hercegovine. Skraćeni naziv nastao je iz službenog naziva Zaklada za INovacijski i TEhnološki RAzvitak koji jasno ukazuje na smisao postojanja INTERA Tehnološkog Parka. Inicijativa za osnivanje zaklade potekla je iz poduzetničke zajednice grada Mostara, a nastala je kao rezultat …

Tehnološko-metalurški fakultet

Edukacija Ostavite komentar

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja vodeću i najstariju akreditovanu visokoobrazovnu i naučno-istraživačku instituciju u zemlji i regionu iz oblasti hemijskih tehnologija. Duga i bogata tradicija od skoro 90 godina, više od 10.500 diplomiranih inženjera, 1.100 magistara i mastera i više od 650 doktora nauka koji su se školovali na našem fakultetu, svetski priznati naučni rezultati i ugled, kadrovski i …

Mašinski fakultet u Sarajevu

Edukacija Ostavite komentar

Mašinski fakultet Sarajevo je osnovan 1958 godine i preko 10 godina bio je jedini Mašinski fakultet u Bosni i Hercegovini. Studiji na Mašinskom fakultetu Sarajevo su koncepcijski i strukturom usklađeni s odredbama Statuta Univerziteta u Sarajevu, kojim je među ostalim određeno prilagođavanje studija Bolonjskom procesu i vrednovanje rada studenta putem ECTS bodova. Mašinski fakultet Sarajevo ima brojne veze sa Evropskim, …

Institut Mihajlo Pupin

Edukacija, Industrija Ostavite komentar

Institut „Mihajlo Pupin“ (IMP) je vodeća naučno-istraživačka organizacija u informacionim i komunikacionim tehnologijama (ICT) i najveći i najstariji institut u jugoistočnoj Evropi. Naučnoistraživački profil Instituta ‘’Mihajlo Pupin’’ čini sinteza naučnog i ekspertskog znanja u širokom spektru oblasti kao što su: elektronika, automatika, procesno upravljanje, računarstvo, telekomunikacije, digitalna obrada signala, informacioni sistemi, softversko inženjerstvo i robotika. Institut je 100% u državnom …

Fakultet tehničkih nauka

Edukacija Ostavite komentar

Fakultet tehničkih nauka je jedna od najsavremenije organizovanih visokoobrazovnih institucija u regionu sa tradicijom dugom 57 godina, poznat i priznat u celom svetu, a inženjeri obrazovani na ovom Fakultetu, rade i postižu zapažene rezultate u svakom preduzeću koje ima veze sa tehnologijom, proizvodnjom, obrazovanjem ili uslugama, jer od svih zanimanja koja se u našoj zemlji obrazuju, tehnika je i dalje …

Farmaceutski fakultet u Beogradu

Edukacija Ostavite komentar

Farmaceutski odsek pri Medicinskom fakultetu Beogradskog univerziteta osnovan je 24. oktobra 1939. U samostalnu visokoškolsku ustanovu Farmaceutski fakultet prerasta 19. oktobra 1945. godine. Dugi niz godina nastava na fakultetu se odvijala u objektima Medicinskog fakulteta, a od septembra 1991. godine Farmaceutski fakultet dobija svoju zgradu u ulici Vojvode Stepe 450. Od osnivanja pa do kraja 2007. godine na Farmaceutskom fakultetu …

Tenfore Drumska Strela

Edukacija Ostavite komentar

Tenfore Drumska Strela je prvi srpski Formula Student tim, čiji su članovi studenti Univerziteta u Beogradu, koji svake godine projektuju, izrađuju i testiraju novo vozilo, sa kojim nastupaju na Formula Student takmičenjima. Više o timu možete saznati na: http://stt.org.rs/

Confluence Belgrade

Edukacija Ostavite komentar

Confluence Belgrade je tim sačinjen od mladih i entuzijastičnih studenata sa Katedre za Brodogradnju, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Takmiče se na Hydrocontest takmičenju koje će se održava početkom septembra u San Tropeu u Francuskoj. Sa timom se možete više upoznati na: https://www.facebook.com/confluencebelgrade/

Visoka škola strukovnih studija Aranđelovac

Edukacija Ostavite komentar

Visoka škola strukovnih studija Aranđelovac osnovana je u Aranđelovcu 1960. godine ukazom tadašnje Vlade Republike Srbije. Tokom pedeset godina nastavni planovi i programi škole menjali su se u skladu sa novim dostignućima nauke i tehnologije i prilagođavali se potrebama privrede i društva. Danas, nastavni plan i program koncipirani je po ugledu na najpoznatije škole i fakultete u zemlji. Programska orijentacija …