STARTIT

Edukacija, Hub Ostavite komentar

STARTIT je projekat neprofitne organizacije SEE ICT koja kroz edukaciju, informisanje, motivaciju i povezivanje podstiče tehnološki razvoj i time kreira bolje uslove za život u našoj zemlji.

Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu

Edukacija, Industrija Ostavite komentar

Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu je organizacija koja na originalan i sistematski način primenjuje sopstvene i tuđe naučne rezultate i savremene tehnološke procese radi poboljšanja postojećih ili stvaranja novih proizvoda, procesa i usluga. Glavni zadatak Inovacionog centra je primena naučnih, tehničkih i tehnoloških znanja, inventivnosti i pronalazaštva radi stvaranja i realizacije poboljšanih i novih proizvoda, procesa i usluga, kao …

Naučno-tehnološki park Beograd

Edukacija, Hub Ostavite komentar

NTP Beograd je osnovan u partnerstvu Vlade RS (u ime Vlade, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), Grada Beograda i Univerziteta u Beogradu, u cilju stvaranja povoljnog ambijenta za povezivanje privrede i naučno-istraživačkih i obrazovnih organizacija, transfer znanja, razvoj novih tehnologija, komercijalizaciju inovacija, umrežavanje i stimulisanje rasta ekonomije zasnovane na znanju. NTP Beograd se razvija u novo tehnološko jezgro grada …

INTERA Tehnološki Park

Edukacija, Industrija Ostavite komentar

INTERA Tehnološki Park je neprofitna i nevladina organizacija osnovana 2011. godine s ciljem poticanja i podupiranja razvojnih gospodarskih procesa u regiji Hercegovine. Skraćeni naziv nastao je iz službenog naziva Zaklada za INovacijski i TEhnološki RAzvitak koji jasno ukazuje na smisao postojanja INTERA Tehnološkog Parka. Inicijativa za osnivanje zaklade potekla je iz poduzetničke zajednice grada Mostara, a nastala je kao rezultat …

Tehnološko-metalurški fakultet

Edukacija Ostavite komentar

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja vodeću i najstariju akreditovanu visokoobrazovnu i naučno-istraživačku instituciju u zemlji i regionu iz oblasti hemijskih tehnologija. Duga i bogata tradicija od skoro 90 godina, više od 10.500 diplomiranih inženjera, 1.100 magistara i mastera i više od 650 doktora nauka koji su se školovali na našem fakultetu, svetski priznati naučni rezultati i ugled, kadrovski i …

Mašinski fakultet u Sarajevu

Edukacija Ostavite komentar

Mašinski fakultet Sarajevo je osnovan 1958 godine i preko 10 godina bio je jedini Mašinski fakultet u Bosni i Hercegovini. Studiji na Mašinskom fakultetu Sarajevo su koncepcijski i strukturom usklađeni s odredbama Statuta Univerziteta u Sarajevu, kojim je među ostalim određeno prilagođavanje studija Bolonjskom procesu i vrednovanje rada studenta putem ECTS bodova. Mašinski fakultet Sarajevo ima brojne veze sa Evropskim, …

Univerzitet Singidunum

Edukacija Ostavite komentar

Univerzitet Singidunum je visokoškolska ustanova koja svojim studentima nudi savremene nastavne planove i programe, kao i metode učenja koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima. Naš cilj je da osposobimo mlade ljude da budu konkurentni na tržištu i sposobni da se uključe u savremene poslovne tokove.

Narodna biblioteka Kruševac

Edukacija Ostavite komentar

Narodna biblioteka Kruševac pruža podršku individualnom obrazovanju i formalnom obrazovanju na svim nivoima, podstiče kreativnost kod dece i mladih, povećava svest o lokalnom i nacionalnom kulturnom nasleđu, obezbeđuje slobodan pristup informacijama za sve građane, doprinosi razvijanju čitalačkih navika, kvalitetnom korišćenju slobodnog vremena, unapređenju informatičkih veština i kompjuterske pismenosti.

Gimnazija „Sveti Sava“ Požega

Edukacija Ostavite komentar

Požeška gimnazija je stekla bogatu reputaciju zahvaljujući svojoj tradiciji dugoj više od 90 godina, ali i brojnim priznanjima. U ovoj Gimnaziji svoj obrazovni put grade deca ne samo iz Požege, već iz Arilja, Kosjerića, Lučana i Užica. Srdačnost je ono po čemu nas prepoznaju, a stručnost ono u čemu nam se dive. Gimnaziju „Sveti Sava“ danas pohađa više od 450 …

Tehnička škola Šabac

Edukacija Ostavite komentar

Tokom svoje duge istorije od preko 100 godina,Tehnička škola Šabac je prolazila kroz razne reforme, događanja i promene i danas ima 40 odeljenja sa preko 900 učenika četvorogodišnjih i trogodišnjih obrazovnih profila. Učenicima Tehničke škole dostupna su najnovija dostignuća iz oblasti informacionih tehnologija, eletrotehnike, autoelektronike, mašinstva, automatike, procesnog upravljanja, upravljanja CNC mašinama, kompjuterskog konstruisanja, građevinarstva…